Öngösterim Görseli


Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Anabilim Dalı)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığını yürüten ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, 1977 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans eğitimini bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamlamıştır.  1998 yılında aynı bölümde profesör unvanını almıştır.

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN birçok dergide hakemlik ve editörlük yapmakta olup ulusal ve uluslararası akademik yayınlar yapmaya devam etmektedir. Akademik çalışmalarında çocuk edebiyatı, eğitimde drama, yaratıcılık ve okul öncesi eğitim programları üzerinde yoğunlaşmakta; hem lisans hem de lisansüstü düzeyde bu konularda dersler vermektedir. “Okul Öncesi Eğitimcisinin Rehber Kitabı”, “Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Drama”, “Çocuk Edebiyatı” yazarın kitapları arasındadır.