Öngösterim Görseli

        Sempozyum Konusu:

“Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyumun temel konu başlıkları şunlardır:

 

         Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

 • Teknolojiye erişim merkezi olarak çocuk kütüphaneleri
 • Çocukların değişen öğrenme ve eğlenme biçimlerinin çocuk kütüphanelerine yansıması
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Maker Space Hareketi
 • Sosyal Ağlar ve Okuma Teşvik Programları

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinin Mekân Özellikleri

 • Çocuk kütüphanelerinin şehirdeki konumu
 • Çocuk kütüphanelerinin mimari özellikleri
 • Çocuk kütüphanelerinde iç mekân tasarımı

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem

 • Çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak
 • Yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
 • Çocuk – kitap ilişkisi ve çocuğa kütüphane mefhumunun kazandırılması
 • Aile katılımının sağlanması
 • Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Görev Yapan Kütüphanecilerin Yetkinlikleri
 • Çocuk kütüphanesinde görev yapan kütüphanecilerin iletişim becerileri
 • Kütüphanecilerin pedagojik yeterliliği
 • Çocuk kütüphanesinde kimler görev almalı?
 • Çocuk Kütüphanelerinde görev yapanların Ulusal ve Uluslararası İşbirliği (Yerel Yönetimler, Yayıncılar, Üniversiteler vb.)

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Nitelikli Hizmet Sunumu
 • Aileyi kütüphane kullanıcısı yapabilmek için çalışmak
 • Çocuk kütüphanelerinin aileyi eğitme misyonu
 • Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak
 • Dezavantajlı ailelerin toplumla uyum sürecini kolaylaştırmak
 • Çocuk kütüphanelerinin çevre ile işbirliği yapma misyonu
 • Çocuk kütüphanelerinin fırsat eşitsizliklerini giderme misyonu
 • Çocuk kütüphanelerinde nitelikli hizmet sunumu
 • Çok Kültürlülük ve Kütüphane Hizmetleri

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Nitelikli Koleksiyon Oluşturma
 • Çocuk kütüphanesi koleksiyonuna seçilecek çocuk yayınlarına karar vermek
 • Çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma
 • Çocuklara okuma alışkanlığı edindirme sürecinde çocuk kütüphanelerinden yaralama
 • Çocuk yayınlarının sahip olması gereken içerik özellikleri
 • Çocuk kütüphanesinde yer alması gereken materyaller ve seçim ölçütleri

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı Çalışmaları (Yaşamboyu Öğrenme)

 • Bilgi Toplumunda Çocuklar İçin Bilgi Okuryazarlığı Yeterlilikleri
 • Çocuklar için bilgi okuryazarlığı öğretiminin içeriği
 • Bilgi Okuryazarlığı Programları ve Çocuk Kütüphanecileri
 • Bilgi okuryazarlığı eğitiminde kullanılan araç ve yöntemler