Düzenleyen Kurum ve Kurullar

Düzenleyen Kurumlar
T.C. Marmara Üniversitesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Üsküdar Belediyesi

Onur Kurulu
Prof. Dr. Erol ÖZVAR (Rektör/ Marmara Üniversitesi )
Hamdi TURŞUCU (Genel Müdür / Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)
Hilmi TÜRKMEN (Üsküdar Belediye Başkanı)

Sempozyum Başkanı
Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA (Marmara Üniversitesi)
Dr. Elif YILMAZ ŞENTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Ali ODABAŞ (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)
Mete YAPICI (Üsküdar Belediyesi)

Yürütme Kurulu
Zekeriya ŞANLIER (Üsküdar Belediyesi)
Gülsüm İSMAİLOĞLU (Üsküdar Belediyesi)
Mesut MEYVECİ (Üsküdar Belediyesi)
Furkan AYDIN (Marmara Üniversitesi)
Mehtap KURU (Marmara Üniversitesi)
Rümeysa KARAKULLUKCI (Üsküdar Belediyesi)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Albert K. BOEKHORST (IFLA Okul Kütüphaneleri Grubu Üyesi / HOLLANDA)
Prof. Dr. Berat BİR (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Colin HEYWOOD (Nottingham Üniversitesi / İNGİLTERE)
Prof. Dr. Gülden UYANIK BALAT (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Nilüfer Darıca (Hasan Kalyoncu Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ozana URAL  (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Sedat SEVER (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE )
Prof. Dr. İnci ÖNAL (Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Tomasz KRUSZEWSKI (Nicolaus Copernicus Üniversitesi /POLONYA)
Prof. Dr. Tuba KARATEPE (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ (Marmara Üniversitesi/ TÜRKİYE)
Doç. Dr. Erol YILMAZ (Türkiye Büyük Millet Meclisi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Işıl İlknur SERT (İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Caroline WILLIAMS (Liverpool Üniversitesi / İNGİLTERE)
Dr. Jorun SYSTAD( IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri / NORVEÇ)
Dr. Öğr. Üyesi Arif YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi/ TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi  Atiye ADAK ÖZDEMİR (Pamukkale Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK (Medipol Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Didar BAYIR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ TÜRKİYE)
Dr. Paulette A LUFF (OMEP – Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Örgütü /İNGİLTERE)
Ayub KHAN (CILIP  Başkanı / İNGİLTERE)
Dr.Öğr.Üyesi  Burcu ÖZDEMİR BECEREN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ TÜRKİYE)
Dr. Kirsty SINCLAIR (Scottish Book Trust – Erken Çocukluk Dönemi Çalışmaları Başkanı/İSKOÇYA )
Dr. Laura JUSTICE (The Ohio State Üniversitesi/ ABD)
Jim ANDERSON (University of British Colombia / KANADA)
Razina AKHTER  (IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Çalışma Grubu Üyesi/ BENGLADEŞ)