Author: 2019_admin

0

Çocuk Hakkı

….. “dünyada milyonlarca çocuğun hâlâ sahip olamadığı,  seçim ve özgürlük sorunu vardır (Amartya Sen)”  ve bu çocuklar ailelerinden / ülkelerinden dolayı zorunlu dezavantajlıdır..