Öngösterim Görseli

Dr. Jorun SYSTAD (IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Çalışma Grubu Başkanı)

Jorun Systad IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Norveç’teki Fagforbundet sendikasının Kütüphaneleri Çalışma Grubun Üyesidir. Systad ‘ın bulunduğu görevler halk kütüphaneleri konusundaki milli ve uluslararası düzeyindeki
politikaların oluşturulmasında etken bir rol üstlenmesine fırsat sağlamıştır. Systad kütüphanecilik eğitimi aldıktan sonra, Sunnfjord, Norveç’te bulunan bir halk kütüphanesinde daire başkanı olarak görev yaptı. Systad özellikle çocuk ve gençler için kaliteli kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi konusuyla ilgilenmektedir. Kaliteli kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi ancak okul, ana okul ve sivil toplum kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilebileceği görüşündedir.