SERGİ / AYŞE KASAP 

Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri: 1869 -1928 Yılları Arasında Yayınlanan Osmanlıca Çocuk Dergileri

Dergiler yayınlandığı dönemin sosyolojik, kültürel, siyasal, ekonomik, tarihsel ve edebi yansımalarını sonraki dönemlere miras olarak taşırlar. Çocuk dergileri de eğitim tarihi,  çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi için olduğu kadar sosyal tarih, siyasal tarih, kültürel tarih, edebiyat, basın ve diğer dallarla ilgilenen araştırmacılar için çok önemli kaynaklar niteliğindedir.

Ülkemizde çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat’la birlikte hız kazanan sosyal değişimin yarattığı etkinin sonucu olarak kadınların, gençlerin ve çocuğun toplumsal alanda yer almaya başlaması ile birlikte yayın dünyasında da içerik olarak değişimlerin olduğu; 1869-1928 yılları arasında 54 adet çocuk dergisinin yayımlandığı görülmektedir.

Her ne kadar adı çocuk dergisi olsa da, asıl amacın “değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan yeni nesli yetiştirme” çabası olduğu ve dergi içeriklerinin bu bağlamda oluşturulduğu (Osmanlı ve Avrupa basını hakkında bilgiler, yeni bilimsel ve teknik gelişmeler, keşifler, tarih, geometri, coğrafya, tarihî yapılar ve dünya ülkelerinden şehirler, Avrupa medeniyetine ait bilgiler) görülmektedir.

Daha önce pek çok kez sergilenen bu çalışma bu defa, 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi fuaye alanında sergilenecek ve sempozyum boyunca ziyaret edilebilecektir.