HomeÖnemli Tarihler
Önemli Tarihler

İlk Çağrı

30 Ocak 2018

İkinci Çağrı

28 Şubat 2018

Son Çağrı

30 Mart 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı

5 Haziran 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

15 Temmuz 2018

Kesin Programın İlan Edilmesi

2 Kasım 2018

Sempozyum

14-17 Kasım 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Son Kopyalarının Gönderimi

30 Kasım 2018