Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: KYGM Akademi
Mehmet Küçük
Hakan Yücel
Sinan Güneş

Çocuk Kütüphanelerine Farklı Bir Yaklaşım; Çankırı’da Bulunan Tren- Uçak- Gemi Kütüphanesi
Mehtap Demir

Measuring The Impact Of Public Library Rhyme Times On The Development Of Children And The Wellbeing Of Mothers In The UK
Sarah Mears  (İngiltere)

Çocuk Kütüphanelerinin Çocuk Gelişimine Katkısının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi
Mehmet Hanifi Akyüz

Çocuklarda Çok Kültürlülük Bilincinin Yayılması ve Çocuklara Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetlerinin Verilmesi Bağlamında Kütüphanelerin Rolü
Güler Demir

Provision and Quality Assurance of the High-Quality Services in Children’s Libraries – Proposal for the New and Simple Method of Evaluation and Measurement
Markku Laitinen (Finlandiya)

Çocuk Kütüphaneleri İçin Bir Uygulama Önerisi: “Etkileşimli Kitap Okuma”
Gökçe Karaman Benli

Reading habit of Comics by children and comics as reading materials in children’s libraries.
Razina Akhter (Bangladeş)

Türkiye’de Çocuk Odaklı Halk Kütüphaneciliği Hizmetleri
Ahmet Aldemir

Almanya Halk Kütüphanelerinde Çocuk Kütüphanelerin İşlevi
Ramazan Elmas
Ufuk Mazlum

Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Kitap ve Kütüphane Yaklaşımı
Elif Yılmaz Şentürk

Study on Characteristics of International Digital Library For Children and Young Adults in Iran
Mina Zaker Shahrak (İran)

Çocuk Kütüphanesi /Araştırma Merkezi Modeli: Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik KütüphanesiÖrneği
İhsan Seyit Ertem

Eğlendirerek Eğitme Bağlamında Çizgi Filmlerin Okuma Kültürü Edindirmedeki Rolü: TRT Çocuk Örneği
Mustafa İşliyen
Fadime Şimşek İşliyen

Okul Öncesi Dönemde Evde ve Kütüphanede Kitapla Tanışma
Ayşe Yüksel Durukan
Asya Çağlar

Çocuk Kütüphanelerinde Verimliliğin ve Erişilebilirliğin Artırılması için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Uygulanabilirliği
Didem Koskos Gürel
Selin Güngör

Libraries of Ukraine for Children as Sociocultural Centres of Community.
Iryna Tiurmenko (Ukrayna)
Lesia Khaletska (Ukrayna)
Tetiana Klynina (Ukrayna)

Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Okuryazarlık Etkinliklerinde Aile
Havise Çakmak Güleç

Çocukların Bilgi Davranışları
Ömer Dalkıran

Multidisipliner Bakış Açısıyla Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesi: İşlevler, Gereksinimler, Hedefler, Rol ve Sorumluluklar
Serhat Tek
Nesrin Şermin Okutan

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Özelliklerinin Karşılaştırılması
Gülşen İlçi Küsmüş
Rengin Zambat
Özge Cengiz
Hilal Yılmaz

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma
Özge Cengiz
Rengin Zambat
Hilal Yılmaz
Gülşen İlçi Küsmüş

Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla Birlikte Çocuk Kütüphanelerini Kullanan Anne Babaların Çocuk Kütüphanelerden Beklentilerinin İncelenmesi
Gülden Uyanık Balat
Fatma Özge Ünsal
Hilal İlknur Tunçeli

İlköğretim Çocuklarının Kodlama Algısı Üzerine Emprik Bir Analiz Çalışması ve Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanmasının Önemi
Bahattin Yalçınkaya
Furkan Aydın
Ayşegül Hülcen Dönmez
Nida Kayalı
Aliye Rabia Sönmez

Bir Aile Katılım Çalışması: Anne Baba Kütüphaneleri
Murat Bartan
Saadet Bartan

‘Kumbaramdan Kitap Çıktı’ Projesine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Çocukların Kitap Seçimine Etkisinin İncelenmesi
Çiğdem Kaya Bağdaş
Elif Demir

Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Faaliyetlerinin Çocuk Kütüphanelerindeki Yeri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi Örneği
Aslı Çetin Erden

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Durum
Erol Yılmaz

Bebekler Artık Kütüphanede: Karabük İli Örneği
Ümüt Altın
Ahmet Dede
Şehnaz Ceylan
Hülya Özgün

Mülteci Çocukların Kütüphaneler Aracılığı İle Topluma Kazandırılması
Kübra Hüsniye Adalı

Yeni Nesil Kütüphaneler ve Kentsel Ulaşım İle İlgisinin Tartışılması
Hatice Ayataç
Murat Ayataç

Çocuk Edebiyatının Köşe Taşları ve Çocuk Kütüphanelerinin Öz Kültür Ögeleri Olarak Eski Harfli Çocuk Dergileri: 1869-1928 Yılları Arası.
Ayşe Kasap

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kütüphanelerinin Etkin Kullanımı Bir Proje Örneği Let’s Play and Read
Keziban Biçer

Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanabilecek Etkinlik Örnekleri: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Önerileri
Gizem Özer
Mübeccel Gönen

Çocuk Kütüphanelerinin Fiziksel Ortamlarının İncelenmesi ve Kütüphanecilerin Konuya İlişkin Görüşleri
Zeynep Kılıç
Şeyma Değirmenci
Gülden Uyanık Balat

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Kitabi Seçme Kriterlerinin Belirlenmesi
Şeyma Değirmenci
Zeynep Kılıç
Gülden Uyanık Balat

İç Mekan Tasarımının Kullanıcı ve Personel Üzerine Etkileri
Emre Durmaz

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi
Ebru Bostancı
Hüseyin Ateş
Arif Samet Demirbaş

Çocuklarda Kütüphane Bilincinin ve Okuma Alışkanlığının Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Karşıyaka Belediyesi Örneği
Mehmet Ali Akkaya

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Yönetici ve Kütüphane Görevlilerinin Çocuk Algılarının İncelenmesi
Arif Yılmaz
Ela Sümeyye Seçim

Çocuk Kütüphaneleri: Toplumsal Uyuma Dair Bir Yönetişim Modeli: Kilis Örneği
Merve Yavuzdemir
Ayfer İçöz

Mülteci Çocukların Gelişiminde Çocuk Kütüphanelerinin Rolü
Burcu Umut Zan
Hatice Kübra Adalı

Avrupa Birliği Bilgi Politikasında Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim: Türkiye’deki Çocuk kütüphanelerinde Durum
Tubanur Büyükçolpan

Çocuk Kütüphanelerindeki İletişim Döngüsünün Okuma Kültürü Kazandırma Sürecine Etkisi
Mustafa Balcı
Deniz Melanlıoğlu

Çocuk Kütüphanelerinde Gönüllü Faaliyetlerin Önemi ve Gelişimi
Hatice A. Hatipoğlu

Çocuk Kütüphaneleri İçin Masallaştırılmış Günlük Hayat Problemlerinin STEM+A Etkinliklerine Dönüştürülmesi
Çelebi Kalkan
İbrahim Erçik

Kütüphanede Okul Öncesi Çocuklar ile Yaratıcı Drama
Nuray Ardıç
Elif Bengü

Halk Kütüphanesindeki Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik Özellikleri: Kırıkkale Örneği
Yasemin Kuşdemir
Mutluhan Tanık
Aykut Yetgin

Disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri için kütüphane hizmetleri : Dünya’dan örnekler
Vedat Gültekin

Çocuk Kütüphanelerinde Güvenli Ortam Yaklaşımı
Alpaslan Kuzucuoğlu

Geleceğin İnşasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Atatürk Çocuk Kütüphanesi Örneği
Okan Koç
Gamze Gizem Çakmaklı

Çocuklara Yönelik Nitelikli ve Ücretsiz Dijital Bilgi Kaynakları
Esmeray Karataş

Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler
Ahmet Altay

Türkiye’de IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri’nin Uygulanabilirliğine Yönelik Analiz: Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız Çocuk Kütüphanesi Örneği
Zarife Yıldırım
Mehmet Ali Akkaya

Building the “reading ladder”: literary studies, reading promotion and children’s libraries
Cláudia Pereira (Portekiz)

Çocuk(lar) ve Mekan(lar):Çocuk Kütüphanelerinin Mekansal Tasarımı, Süreci ve Analizi
Emine Banu Burkut

Öğrencilere, kütüphane ortamında yaratıcı drama yöntemi ile okuma alışkanlığı kazandırma
Nurhayat Kınacı

Okul Öncesi Eğitimde Yazısız Resimli Öykü  Kitaplarının  Kullanımının  Dil  Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
Mübeccel Sara Gönen
Ayşenur Ulusoy
Ela Sümeyye Seçim

Çocuk Edebiyatının Önemi ve Çocuk Kütüphanelerinde Edebiyat Bölümlerinin Oluşturulması İçin Bir Öneri
Faysal İnan

Okul Öncesi Dönem Çocuklarina Yönelik Olarak Yazılan Resimli Öykü Kitaplarında “Kütüphane” Kavramının Ele Alınış Biçiminin İncelenmesi
Nihan Temiz

Dijital Yerlilere Bilgi Becerilerinin Kazandırılmasında Çocuk Kütüphaneleri
Coşkun Polat

Çocuk Kütüphanesi Koleksiyonuna Seçilecek Çocuk Yayınlarına Karar Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Nursemin Tuskan Akkaş
Müge Olğun Baytaş

Çocuk Kütüphanelerinde 100 Temel Eser Okunmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ankara Ali Dayi Çocuk Kütüphanesi Örneği
Ezgi Demirci
Dönüş Çiçek

Çocuk Kütüphanesi Müdavimleri Olarak İlkokul 2.Sinif Öğrencileri
Hülya Kartal
Mehmet Soyuçok
Cemal Çelik
Reis Beşer
Fatih Güner

Çocuk Kütüphanesi Yönetimi Sürecinde Beş Ana Unsurun İncelenmesi
Nevzat Özel

Make Some Space for Makerspace: Transforming Children’s Library into Creative Classroom
Jasna Brkic (Sırbistan)
Violeta Djordjevic

Anılardan Geleceğe Çocuk Kütüphanesi Tasarımları
Hatice İnci Önal
Ayşe Nuray Önal

Halk Kütüphanelerindeki Resimli Çocuk Kitaplarının İncelenmesi
Ayşe Yılmaz
Mübeccel Gönen

Çocuk Kütüphanelerinde Maker Hareketi’nin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme ve Model Önerisi
Tuğba Kızılöz
İsmail Karaca

Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi ve Makerspace Hizmeti
Ayşenur Güneş

Sessiz Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
Tuğba Demirtaş Tolaman
Feride İdi Tulumcu

Kütüphanede Uygulanan Drama Eğitimi İle İlgili Çocuk Görüşlerinin İncelenmesi
Feyza Yalman
Şehnaz Ceylan
Hülya Özgün

Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Personelin Mesleki Anlamda Yeterlilikleri, Gelişimi ve Desteklenmesi
Hilal Taşçı
Fatma Daldal

Çocuk Kütüphanelerinde En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının İçerik Yönünden İncelenmesi
Yakup Türkdil
Aslı Akıncılar

Halk Kütüphanelerinin Çocuklara Ayrılan Bölümlerine İlişkin Uluslararası Bir Karşilaştirma
Burcu Çıldır
Yonca Koçmar
Emine Akyüz

Okuma Alışkanlığı Kazandırma Bağlamında Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Nitelikler ve İçerik Özellikleri
Salim Pilav

Mekansal Algıyı Etkileyen Fiziksel Faktörlerin İnteraktif Çocuk Kütüphanelerinde İncelenmesi: İstanbul İli Örnekleri
Gamze Sarışen
Didem Erten Bilgiç

Maker Hareketi ve Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerine Etkisi
Esra Yalçıntaş

Çocuk Kütüphanesi Çalışanlarının Nitel ve Nicel Özelliklerinin Hizmet Kalitesine Etkileri
Ayşen Öçalan

Okul Öncesi Çocuk Yayınlarının İçerik Özelliklerinin Değişen Teknolojiye Göre Uyarlanması
Rabia Alabay

Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi : Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği
Asuman Nesibe Gök