Albert K. Boekhorst bilgi bilimcisi olarak Universiteit van Amsterdam’da Profesör olarak görev yapmaktadır. 1995-2001 arası University of Pretoria’nın Bilgi Bilimi Bölümünde görev yaptı ve 2001-2011 arası misafir öğretim üyesi olarak aynı bölümde görevine devam etti. Prof. Boekhorst’in çalışma konuları arasında bilgiye erişim ve özellikle bu bağlamda okul kütüphanelerinin bilgi okuryazarlığındaki rolü yer almaktadır. Boekhorst birçok kurum ve dernekte aktif olarak görev yapmaktadır. Bunların arasında IFLA Okul Kütüphaneleri Grubu Bilgi Koordinatörü, IASL Başkan Yardımcılığı ve KNVI (Bilgi Profesyonellerin Hollanda Derneği) yer almaktadır. Boekhorst medya ve bilgi okuryazarlığı konularında birçok UNESCO uzman grup toplantılarına katılarak dünya çapındaki UNESCO TtT bilgi okuryazarlığı çalıştay serisini düzenledi. Aynı zamanda UNESCO-IFLA MIL tavsiyelerinin yazılmasında rol almıştır.