Ekim 16, 2018

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLU

Çocuk Kütüphanesi Çalışanlarının Nitel ve Nicel Özelliklerinin Hizmet Kalitesine Etkileri

Ayşen Öçalan

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma

Özge Cengiz

Rengin Zambat

Gülşen İlçi Küsmüş

Hilal Yılmaz

Okul Öncesi Eğitimde Yazısız Resimli Öykü Kitaplarının Kullanımının Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Mübeccel Gönen

Ayşenur Ulusoy

İlköğretim Çocuklarının Kodlama Algısı Üzerine Emprik Bir Analiz Çalışması ve Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanmasının Önemi

Bahattin Yalçınkaya

Furkan Aydın

Ayşegül Hülcen Dönmez

Nida Kayalı

Aliye Rabia Sönmez