Aralık 7, 2015

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Coşkun POLAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılması Modeli: KYGM Akademi

Mehmet Küçük

Hakan Yücel

Sinan Güneş

Çocuklarda Kütüphane Bilincinin ve Okuma Alışkanlığının Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Karşıyaka Belediyesi Örneği

Mehmet Ali Akkaya

Çocuk Kütüphanelerinde Güvenli Ortam Yaklaşımı

Alpaslan Kuzucuoğlu

Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler

Ahmet Altay