Bildiri / Poster

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sempozyumda Türkçe ve İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildiriler Powerpoint  olarak hazırlanıp sunulacaktır.

Sunumlar 20 dakikadır.

Kabul edilen posterler, poster sahipleri tarafından dijital ortamda 5 dakikalık sunumlar şeklinde anlatılacaktır.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


Arşivler