Kültür ve Turizm Bakanlığı eğitimde büyük bir yeniliğini kapısını aralıyor. Birçok ulusal ve uluslararası katılımcının yer alacağı 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nda konunun bütün detayları ele alınacak. Çocuk eğitimi ve çocuk kütüphaneciliği konularında ülkemizde neler yapılabileceği üzerine çalışmalar yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı okul öncesi dönemden başlayarak çocukları ve ailelerini kütüphanelerle tanıştırmak üzere, çocuk kütüphaneleri ve kütüphaneciliği alanında yeni bir etkinliği hayata geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kalkınma Bakanlığı KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin desteğiyle “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu” düzenleniyor.

Çocuk eğitimi mercek altına alınıyor

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bilim şöleninin ilk gününde çocukların kendilerini ifade etmelerine imkân sağlamak için çocuk meclisi oturumu düzenlenecek. İngiltere, Almanya ve Amerika’nın çocuk kütüphaneleri konusunda yetkin isimlerinden oluşan davetlilerin katılacağı buluşmada, Türkiye’nin önemli yazar, bilim adamı ve akademisyenleri de konuşmacı olacak. Bakanlık temsilcileri, kütüphanecilik, mimarlık ve çocuk eğitimi alanlarından akademisyenler, mimarlar, kütüphaneciler, psikologlar, öğretmenler, şehir ve bölge plancıları, yazarlar, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunda gerçekleştirilecek oturumlarda, Türkçe ve İngilizce yaklaşık 60’a yakın bildiri sunması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği çocuk ve kütüphane odaklı bilim şölenine ilişkin ön bilgiler sempozyumun www.cocukkutuphaneleri.org adresinde detaylı olarak yer alıyor.

Kaynak: http://www.milatgazetesi.com/kultur-sanat/cocuk-kutuphaneleri-geliyor-h135554.html

    Leave A Comment