Davetli Konuşmacılar

Albert K. Boekhorst
(IFLA Okul Kütüphaneleri Grubu)

Raphaela Müller
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Institute for media literacy)

Ayub Khan
(CILIP Başkanı-2018)

 • Dr. Jamıe Campbell Naıdoo (ALSC)

  "You have so many wonderful topics outlined for the conference."

 • Prof.Dr. ​Albert K. Boekhorst (IFLA)

  "I think that in a period in which it looks like that 'anything/everything' is 'solved' via internet the role of libraries in the education of children can't be underestimated."

 • Prof.Dr. Mübeccel Gönen

  "Çocuklar kitaptan aldıkları keyifle hayata olumlu bir başlangıç yaparlar. Gerçekleşecek olan bu sempozyum iyi eserlerin bulunduğu, iyi çalışan kütüphanelerin çocukların okuma isteği, kitap sevgisi geliştirmelerinde ve yaşam alanlarını genişletmelerindeki büyük önemini vurgulayacaktır."

 • Dr. Mustafa Ruhi Şirin

  Bir ülkenin çocuğa verdiği değerin önemli göstergelerinden biri de çocuk kütüphanelerinin sayısı ve niteliğidir. Çocukluk döneminde kütüphane okul ve medya kadar önemli ve belirleyicidir. Yazı kültürü kozasının örülmesinde kitaba erişim yanında kütüphaneye erişim de önemlidir. 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, tema ve konuları ile Türkiye’yi Çocuk Kütüphaneleri alanında atılım yapmaya hazırlıyor. Türkiye’nin bütün yerleşim yerlerinde Çocuk Kütüphaneleri kuruluncaya kadar bu çocuk yüzlü devrimin sürmesini diliyorum.

 • Dr. Fatih Erdoğan

  “Kitaplar bizleri dönüştürür. Beyni ve bilinci olan insanı dönüştürür. Dönüşmek isteyeni dönüştürür ama orada kalmaz; dönüşmeye direneni de dönüşmek zorunda bırakır. Kitaplara karşı durulmaz. Kitaplar ve kitaplardan yana olanlar hep kazanır. Bunu kütüphaneciler çok iyi bilir. Kütüphane dostları çok iyi bilir. Bir çocuğun gözlerindeki merakı ve okuma heyecanının o ilk pırıltısına tanık olan o kütüphaneciler, kutsal hazine bekçileri, çok çok iyi bilir. Ne mutlu onlara…"

 • Prof.Dr. Sedat Sever

  Çocukların,  erken dönemden başlayarak  kitaplarla kurduğu etkileşim, onların duygu  ve düşünce eğitiminde belirleyici olan en önemli etkenlerden biridir. Çocukların yaşına, ilgilerine uygun nitelikli kitapların, yeni yaşantılar edindirerek   onların  gelişim süreçlerine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinmesinde kütüphanelerin, nitelikli kitapların işlevinin ilgililerce yeterince anlaşılabilmesi için sürekli ve yoğun bilimsel çabalara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir.

 • Prof.Dr. Sedat Sever

  Okul öncesinden başlayarak çocuk ve gençlere okuma kültürü edindirme, ulusal kültür ve eğitim politikalarının temel bir önceliği olarak görülmeli; okuma kültürü edindirme süreçleri ile ulusal kütüphane politikası bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. İşte, 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunda, ilgililer ve konu uzmanlarından, okuma kültürü kazandırmada önemli işlevleri olan çocuk kütüphanelerinin  bütün boyutlarıyla  incelenmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması beklenmektedir.

 • Prof.Dr. Colin Heywood

  "Çoğumuz çocuk kütüphanelerinin bizleri yaşam boyu ilginç kitaplar okumaya nasıl teşvik ettiğini hatırlarız. Bu konferans, uygulamaya dayalı geniş yelpazeli konuların 21. yüzyıl perspektifinden tartışılmasına fırsat vermektedir."

 • Doç. Dr. Erol Yılmaz

  "Kullanıcı kimliğiyle çocuk kütüphanelerini doldurarak, çok çeşitli kütüphane hizmetlerinden sınırsız ve ücretsiz olarak faydalanacak çocukların, donanımlı kişiler olarak yetişebilmeleri yolunda en az örgün eğitim kurumları kadar hayatî önemi haiz olan çocuk kütüphanelerine yapılacak geniş yatırımlar; daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye’nin inşasına yapılacak yatırım anlamına gelmektedir."

Program

 • 14 Kasım
  1.Gün
 • 15 Kasım
  2.Gün
 • 16 Kasım
  3.Gün
 • 17 Kasım
  4.Gün
 • Açılış
9:00 - 10:00 Kayıt

10:00 - 12:00 Açılış Konuşmaları ve Gösteriler

Öğle Arası

13:30 - 15:00 Panel – Dünyada Çocuk Kütüphaneleri

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY

Panelistler

Albert Boekhorst (IFLA)

School Libraries: Open Windows to the World
 

Raphaela Müller (JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Institute for media literacy))

Libraries for Children and Youth in The Digital Age - Challenges and Opportunities
 

Ayub Khan (President of CILIP)

Re-inventing Children’s Spaces for a New Generation

Ara

15:30 - 17:00 Açılış Oturumu

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ

Türkiye’de Çocuk Odaklı Halk Kütüphaneciliği Hizmetleri

Ahmet Aldemir

Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Durum

Erol Yılmaz

Dijital Yerlilere Bilgi Becerilerinin Kazandırılmasında Çocuk Kütüphaneleri

Coşkun Polat

Çocuk Kütüphanelerinde Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime Sunulması

Nevzat Özel

Gala Yemeği

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Atölye 1-Kütüphanede Bir Gün
9:00 - 10:00 Kayıt

9:00 - 10:20 1. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Coşkun POLAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılması Modeli: KYGM Akademi

Mehmet Küçük

Hakan Yücel

Sinan Güneş

Çocuklarda Kütüphane Bilincinin ve Okuma Alışkanlığının Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Karşıyaka Belediyesi Örneği

Mehmet Ali Akkaya

Çocuk Kütüphanelerinde Güvenli Ortam Yaklaşımı

Alpaslan Kuzucuoğlu

Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler

Ahmet Altay

Ara

10:40 - 12:00 2. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR

Study on Characteristics of International Digital Library For Children and Young Adults in Iran

Mina Zaker Shahrak (İran)

Provision and Quality Assurance of the High-Quality Services in Children’s Libraries - Proposal for the New and Simple Method of Evaluation and Measurement

Markku Laitinen (Finlandiya)

Measuring The Impact Of Public Library Rhyme Times On The Development Of Children And The Wellbeing Of Mothers In The UK

Sarah Mears (İngiltere)

Reading habit of Comics by children and comics as reading materials in children's libraries

Swapna Banerjee (Bengladeş)

Srabastee Saha (Bengladeş)

Razina Akhter (Bangladeş)

Öğle Arası

13:30 - 14:50 3. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Öğr. Gör. Selçuk AYDIN

Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi : Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği

Asuman Nesibe Gök

Almanya Halk Kütüphanelerinde Çocuk Kütüphanelerin İşlevi

Ramazan Elmas

Ufuk Mazlum

Halk Kütüphanelerindeki Resimli Çocuk Kitaplarının Konu Yönünden İncelenmesi

Ayşe Yılmaz

Mübeccel Gönen

Çocuklarda Çok Kültürlülük Bilincinin Yayılması ve Çocuklara Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetlerinin Verilmesi Bağlamında Kütüphanelerin Rolü

Güler Demir

Ara

15:30 - 16:50 4. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR

Libraries of Ukraine for Children as Sociocultural Centres of Community

Iryna Tiurmenko (Ukrayna)

Lesia Khaletska (Ukrayna)

Tetiana Klynina (Ukrayna)

Building the “reading ladder”: literary studies, reading promotion and children’s libraries

Cláudia Pereira (Portekiz)

Make Some Space for Makerspace: Transforming Children’s Library into Creative Classroom

Jasna Brkic (Sırbistan)

Violeta Djordjevic

Education for sustainable development in children's libraries. Attempt to indicate areas of activities

MałgorzataFedorowicz-Kruszewska

Ara

17:00 - 18:00 5. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nevzat ÖZEL

Bebekler Artık Kütüphanede: Karabük İli Örneği

Ümüt Altın

Ahmet Dede

Şehnaz Ceylan

Hülya Özgün

0 – 6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Anne Çocuk Ekseninde Çocuk Kütüphanesi Hizmetlerinin Tasarlanması

Demet Işık

Çocukların Bilgi Davranışları

Ömer Dalkıran

9:00 - 10:00 Kayıt

9:00 - 10:20 1. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hatice AYATAÇ

Mekansal Algıyı Etkileyen Fiziksel Faktörlerin İnteraktif Çocuk Kütüphanelerinde İncelenmesi: İstanbul İli Örnekleri

Gamze Sarışen

Didem Erten Bilgiç

Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Okuryazarlık Etkinliklerinde Aile

Havise Çakmak Güleç

İç Mekan Tasarımının Kullanıcı ve Personel Üzerine Etkileri

Emre Durmaz

Multidisipliner Bakış Açısıyla Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesi: İşlevler, Gereksinimler, Hedefler, Rol ve Sorumluluklar

Serhat Tek

Nesrin Şermin Okutan

Ara

10:40 - 12:00 2. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Öğrt. Gör. Emine Banu BURKUT

Çocuk Kütüphanesi /Araştırma Merkezi Modeli: Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği

İhsan Seyit Ertem

Eğlendirerek Eğitme Bağlamında Çizgi Filmlerin Okuma Kültürü Edindirmedeki Rolü: TRT Çocuk Örneği

Mustafa İşliyen

Fadime Şimşek İşliyen

Okul Öncesi Dönemde Evde ve Kütüphanede Kitapla Tanışma

Asya Çağlar

Ayşe Yüksel Durukan

Çocuk Kütüphanelerinde Verimliliğin ve Erişilebilirliğin Artırılması için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin Uygulanabilirliği

Didem Koskos Gürel

Selin Güngör

Öğle Arası

13:30 - 14:50 3. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLU

Çocuk Kütüphanesi Çalışanlarının Nitel ve Nicel Özelliklerinin Hizmet Kalitesine Etkileri

Ayşen Öçalan

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma

Özge Cengiz

Rengin Zambat

Gülşen İlçi Küsmüş

Hilal Yılmaz

Okul Öncesi Eğitimde Yazısız Resimli Öykü Kitaplarının Kullanımının Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Mübeccel Gönen

Ayşenur Ulusoy

İlköğretim Çocuklarının Kodlama Algısı Üzerine Emprik Bir Analiz Çalışması ve Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanmasının Önemi

Bahattin Yalçınkaya

Furkan Aydın

Ayşegül Hülcen Dönmez

Nida Kayalı

Aliye Rabia Sönmez

Ara

15:30 - 16:50 4. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA

Çocuk Edebiyatının Köşe Taşları ve Çocuk Kütüphanelerinin Öz Kültür Ögeleri Olarak Eski Harfli Çocuk Dergileri: 1869-1928 Yılları Arası

Ayşe Kasap

Psychological techniques of library work with children

Tomasz Kruszewski

Kütüphanelerin Çocuk Bölümlerinde Uygulanabilecek Etkinlik Örnekleri: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Önerileri

Gizem Özer

Mübeccel Gönen

Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Yönetici ve Kütüphane Görevlilerinin Çocuk Algılarının İncelenmesi

Arif Yılmaz

Ela Sümeyye Seçim

Ara

17:00 - 18:00 5. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Özge ÜNSAL

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Kitabi Seçme Kriterlerinin Belirlenmesi

Şeyma Değirmenci

Zeynep Kılıç

Gülden Uyanık Balat

Halk Kütüphanesindeki Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik Özellikleri: Kırıkkale Örneği

Yasemin Kuşdemir

Mutluhan Tanık

Aykut Yetgin

Anne ve Çocuklarla Hikaye Saati

Fatma Elif Kılınç

10:00 - 11:30 Grup 1

Uzm. Psk. Nihan Temiz

14:00 - 15:30 Grup 2

Uzm. Psk. Nihan Temiz

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Atölye 2-Etkinlik Modelleri
9:00 - 10:00 Kayıt

9:00 - 10:20 1. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tuba KARATEPE

Çocuklara Okumayı Sevdirmenin Ötesinde Bir Proje: Gaziantep Çocuk Kütüphanesi

Patricia Sınav

Hüseyin Ateş

Ebru Bostancı

Ahmet Sınav

Çocuk Kütüphanelerine Farklı Bir Yaklaşım; Çankırı’da Bulunan Tren- Uçak- Gemi Kütüphanesi

Mehtap Demir

Hacer Nurgül Begiç

Çocuk Kütüphanelerinin Fiziksel Ortamlarının İncelenmesi ve Kütüphanecilerin Konuya İlişkin Görüşleri

Zeynep Kılıç

Şeyma Değirmenci

Gülden Uyanık Balat

Çocuk Kütüphanelerinin Çocuk Gelişimine Katkısının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi

Mehmet Hanifi Akyüz

Ara

10:40 - 12:00 2. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA

Çocuk Kütüphaneleri İçin Masallaştırılmış Günlük Hayat Problemlerinin STEM+A Etkinliklerine Dönüştürülmesi

Çelebi Kalkan

İbrahim Erçik

Kütüphanede Okul Öncesi Çocuklar ile Yaratıcı Drama

Elif Bengü

Nuray Ardıç

Bir Aile Katılım Çalışması: Anne Baba Kütüphaneleri

Murat Bartan

Saadet Bartan

Disleksi olan çocuklara ve ebeveynlerine verilen kütüphane hizmetleri : Dünya'dan örnekler

Vedat Gültekin

Öğle Arası

13:30 - 14:50 3. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. İnci ÖNAL

Toplumsal Uyuma Dair Bir Yönetişim Modeli: Kilis Çocuk Kütüphanesi Örneği

Merve Yavuzdemir

Ayfer İçöz

Geleceğin İnşasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Atatürk Çocuk Kütüphanesi Örneği

Okan Koç

Gamze Gizem Çakmaklı

Çocuklara Yönelik Nitelikli ve Ücretsiz Dijital Bilgi Kaynakları

Esmeray Karataş

Çocuk Kütüphaneleri İçin Bir Uygulama Önerisi: "Etkileşimli Kitap Okuma"

Gökçe Karaman Benli

Ara

15:30 - 16:50 4. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Elif YILMAZ ŞENTÜRK

Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla Birlikte Çocuk Kütüphanelerini Kullanan Anne Babaların Çocuk Kütüphanelerden Beklentilerinin İncelenmesi

Gülden Uyanık Balat

Fatma Özge Ünsal

Hilal İlknur Tunçeli

Çocuk Edebiyatının Önemi ve Çocuk Kütüphanelerinde Edebiyat Bölümlerinin Oluşturulması İçin Bir Öneri

Faysal İnan

Okul Öncesi Dönem Çocuklarina Yönelik Olarak Yazılan Resimli Öykü Kitaplarında “Kütüphane” Kavramının Ele Alınış Biçiminin İncelenmesi

Nihan Temiz

İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gülşen İlçi Küsmüş

Rengin Zambat

Özge Cengiz

Hilal Yılmaz

Ara

17:00 - 18:00 5. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AKÇA

Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Faaliyetlerinin Çocuk Kütüphanelerindeki Yeri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi Örneği

Aslı Çetin Erden

Sessiz Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma

Tuğba Demirtaş Tolaman

Feride İdi Tulumcu

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kütüphanelerinin Etkin Kullanımı Bir Proje Örneği Let’s Play and Read

Keziban Biçer

Kütüphanede Yapılan Drama Eğitimi İle İlgili Okul Öncesi Çocukların Görüşlerinin İncelenmesi

Şehnaz Ceylan

Feyza Yalman

Hülya Özgün

9:00 - 10:00 Kayıt

9:00 - 10:20 1. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY

Mülteci Çocukların Gelişiminde Çocuk Kütüphanelerinin Rolü

Burcu Umut Zan

Kübra Hüsniye Adalı

Avrupa Birliği Bilgi Politikasında Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim: Türkiye’deki Çocuk kütüphanelerinde Durum

Tubanur Büyükçolpan

Çocuk Kütüphanelerindeki İletişim Döngüsünün Okuma Kültürü Kazandırma Sürecine Etkisi

Mustafa Balcı

Deniz Melanlıoğlu

Anılardan Geleceğe Çocuk Kütüphanesi Tasarımları

Hatice İnci Önal

Ayşe Nuray Önal

Ara

10:40 - 12:00 2. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Arif YILMAZ

Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Personelin Mesleki Anlamda Yeterlilikleri, Gelişimi ve Desteklenmesi

Hilal Taşçı

Fatma Daldal

Çocuk Kütüphanelerinde En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının İçerik Yönünden İncelenmesi

Yakup Türkdil

Aslı Akıncılar

Halk Kütüphanelerinin Çocuklara Ayrılan Bölümlerine İlişkin Uluslararası Bir Karşılaştırma

Burcu Çıldır

Yonca Koçmar

Emine Akyüz

Okuma Alışkanlığı Kazandırma Bağlamında Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Nitelikler ve İçerik Özellikleri

Salim Pilav

Öğle Arası

13:30 - 14:50 3. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Berat Bir

Türkiye’de IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri’nin Uygulanabilirliğine Yönelik Analiz: Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız Çocuk Kütüphanesi Örneği

Zarife Yıldırım

Mehmet Ali Akkaya

‘Kumbaramdan Kitap Çıktı’ Projesine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Çocukların Kitap Seçimine Etkisinin İncelenmesi

Çiğdem Kaya Bağdaş

Elif Demir

Çocuk(lar) ve Mekan(lar):Çocuk Kütüphanelerinin Mekansal Tasarımı, Süreci ve Analizi

Emine Banu Burkut

Öğrencilere, kütüphane ortamında yaratıcı drama yöntemi ile okuma alışkanlığı kazandırma

Nurhayat Kınacı

Ara

15:30 - 16:50 4. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülden UYANIK BALAT

Kütüphanelerde Yeni Arayışlar: Havaalanı Kütüphaneleri ve Çocuk

Hatice Ayataç

Murat Ayataç

Çocuk Kütüphanesi Koleksiyonuna Seçilecek Yayınlara Karar Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Nursemin Tuskan Akkaş

Müge Olğun Baytaş

Çocuk Kütüphanelerinde 100 Temel Eser Okunmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ankara Ali Dayi Çocuk Kütüphanesi Örneği

Ezgi Demirci

Dönüş Çiçek

Çocuk Kütüphanesi Müdavimleri Olarak İlkokul 2.Sinif Öğrencileri

Hülya Kartal

Mehmet Soyuçok

Cemal Çelik

Reis Beşer

Ara

17:00 - 18:00 5. Oturum

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya

Çocuk Kütüphanelerinde Maker Hareketi’nin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme ve Model Önerisi

Tuğba Kızılöz Karaca

İsmail Karaca

Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi ve Makerspace Hizmeti

Ayşenur Güneş

Okul Öncesi Çocuk Yayınlarının İçerik Özelliklerinin Değişen Teknolojiye Göre Uyarlanması

Rabia Alabay

Maker Hareketi ve Türkiye'deki Çocuk Kütüphanelerine Etkisi

Esra Yalçıntaş

10:00 - 10:50 Grup 1

Asya Çağlar

11:10 - 12:00 Grup 2

Asya Çağlar

14:00 - 14:50 Grup 3

Asya Çağlar

15:10 - 16:00 Grup 4

Asya Çağlar

 • Sosyal Etkinlik
HABERLER

Katılımcılar
500
Tartışmalar
200
Aboneler
1000
Ziyaretçiler
1050
ULAŞIM

Sempozyum Yeri ve Ulaşım Bilgileri

Konaklama
Suhan Cappadocia Hotel
Adres
Yeni Mah. Kızılırmak Cad. No:15
Avanos/Ürgüp
Nevşehir
Sempozyum
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Adres
2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cd
Ürgüp
Nevşehir