HAKKINDA

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyum oturumlarında ve panellerde simultane tercüme yapılacaktır.

PROGRAM

 • 14 Kasım
  1.Gün
 • 15 Kasım
  2.Gün
 • 16 Kasım
  3.Gün
 • 17 Kasım
  4.Gün
 • Açılış
 • 1. Oturum
 • 2. Oturum
 • 3. Oturum
8:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Öğle Arası

15:00 - 16:00

8:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 • 1. Oturum
 • 2. Oturum
 • 3. Oturum
 • 4. Oturum
 • 5. Oturum
8:00 - 9:00

9:30 - 10:00

10:15 - 10:30

11:00 - 12:00

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

10:15 - 10:30

11:00 - 12:00

 • 1. Oturum
 • 2. Oturum
 • 3. Oturum
 • 4. Oturum
 • 5. Oturum
8:00 - 12:00

10:15 - 10:30

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

8:00 - 12:00

10:15 - 10:30

8:00 - 12:00

10:15 - 10:30

11:00 - 12:00

8:00 - 12:00

10:15 - 10:30

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 • Sosyal Etkinlik
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Raphaela Müller (Alman Kütüphaneciler Derneği-Çocuk ve Genclik Kütüphaneleri Komisyonu Üyesi)
Ayub KHAN (CILIP Başkanı-2018)

Alman Kütüphaneciler Derneği-Çocuk ve Genclik Kütüphaneleri Komisyonu Üyesi
   CILIP Başkanı (2018)
    KAYIT

    Sempozyumun kayıt ücreti yoktur. Bildiri özetleri kabul edilen katılımcıların (sadece ilk yazar) ulaşım ve konaklama giderleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından karşılanacaktır. Poster sunumlar bu kapsama dâhil değildir.
    Sempozyumda sunulan tam metin bildiriler, 2019 yılı içinde, KYGM tarafından yayımlanacaktır.

    KAYIT

    KAYIT İÇİN KALAN SÜRE

    • 00
     Gün
    • 00
     Saat
    • 00
     Dakika
    • 00
     Saniye
    • Dr. Jamıe Campbell Naıdoo (ALSC)

     "You have so many wonderful topics outlined for the conference."

    • Prof.Dr. ​Albert K. Boekhorst (IFLA)

     "I think that in a period in which it looks like that 'anything/everything' is 'solved' via internet the role of libraries in the education of children can't be underestimated."

    • Prof.Dr. Mübeccel Gönen

     "Çocuklar kitaptan aldıkları keyifle hayata olumlu bir başlangıç yaparlar. Gerçekleşecek olan bu sempozyum iyi eserlerin bulunduğu, iyi çalışan kütüphanelerin çocukların okuma isteği, kitap sevgisi geliştirmelerinde ve yaşam alanlarını genişletmelerindeki büyük önemini vurgulayacaktır."

    • Dr. Mustafa Ruhi Şirin

     Bir ülkenin çocuğa verdiği değerin önemli göstergelerinden biri de çocuk kütüphanelerinin sayısı ve niteliğidir. Çocukluk döneminde kütüphane okul ve medya kadar önemli ve belirleyicidir. Yazı kültürü kozasının örülmesinde kitaba erişim yanında kütüphaneye erişim de önemlidir. 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, tema ve konuları ile Türkiye’yi Çocuk Kütüphaneleri alanında atılım yapmaya hazırlıyor. Türkiye’nin bütün yerleşim yerlerinde Çocuk Kütüphaneleri kuruluncaya kadar bu çocuk yüzlü devrimin sürmesini diliyorum.

    • Dr. Fatih Erdoğan

     “Kitaplar bizleri dönüştürür. Beyni ve bilinci olan insanı dönüştürür. Dönüşmek isteyeni dönüştürür ama orada kalmaz; dönüşmeye direneni de dönüşmek zorunda bırakır. Kitaplara karşı durulmaz. Kitaplar ve kitaplardan yana olanlar hep kazanır. Bunu kütüphaneciler çok iyi bilir. Kütüphane dostları çok iyi bilir. Bir çocuğun gözlerindeki merakı ve okuma heyecanının o ilk pırıltısına tanık olan o kütüphaneciler, kutsal hazine bekçileri, çok çok iyi bilir. Ne mutlu onlara…"

    • Prof.Dr. Sedat Sever

     Çocukların,  erken dönemden başlayarak  kitaplarla kurduğu etkileşim, onların duygu  ve düşünce eğitiminde belirleyici olan en önemli etkenlerden biridir. Çocukların yaşına, ilgilerine uygun nitelikli kitapların, yeni yaşantılar edindirerek   onların  gelişim süreçlerine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinmesinde kütüphanelerin, nitelikli kitapların işlevinin ilgililerce yeterince anlaşılabilmesi için sürekli ve yoğun bilimsel çabalara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Okulöncesinden başlayarak  çocuk ve gençlere okuma kültürü edindirme, ulusal kültür ve eğitim politikalarının temel bir önceliği olarak görülmeli; okuma kültürü edindirme süreçleri ile  ulusal kütüphane politikası bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.

    • Prof.Dr. Sedat Sever

     Bir toplumda yerleşik, edinilmiş bir kültürden; okuma kültüründen  söz edebilmek için bu kültürün temel öznesinin birey olmaktan çıkarılıp toplumsal düzeyde temsil yeteneği  kazanması gerekir. Bunun için de çocuklara okuma kültürü kazandırmakla ilgili tüm kurumlar (Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vd.), üniversiteler, (Üniversitelere bağlı ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, ÇOGEM), sivil toplum kuruluşları (Çocuk Vakfı, eğitim sendikaları vb.), yayınevleri ve sanatçıların sorumluluk üstlenmesi gerekir. İşte, 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumunda, ilgililer ve konu uzmanlarından, okuma kültürü kazandırmada önemli işlevleri olan çocuk kütüphanelerinin  bütün boyutlarıyla  incelenmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması beklenmektedir.

    • Prof.Dr. Colin Heywood

     "Çoğumuz çocuk kütüphanelerinin bizleri yaşam boyu ilginç kitaplar okumaya nasıl teşvik ettiğini hatırlarız. Bu konferans, uygulamaya dayalı geniş yelpazeli konuların 21. yüzyıl perspektifinden tartışılmasına fırsat vermektedir."

    • Doç. Dr. Erol Yılmaz

     "Kullanıcı kimliğiyle çocuk kütüphanelerini doldurarak, çok çeşitli kütüphane hizmetlerinden sınırsız ve ücretsiz olarak faydalanacak çocukların, donanımlı kişiler olarak yetişebilmeleri yolunda en az örgün eğitim kurumları kadar hayatî önemi haiz olan çocuk kütüphanelerine yapılacak geniş yatırımlar; daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye’nin inşasına yapılacak yatırım anlamına gelmektedir."

    HABERLER

    Katılımcılar
    500
    Tartışmalar
    200
    Aboneler
    1000
    Ziyaretçiler
    1050
    ULAŞIM

    Sempozyum Yeri ve Ulaşım Bilgileri

    Otel Adı
    Adres
    Ürgüp
    Nevşehir